komunistkapitalizmas

komunistkapitalizmas
komunistkapitalizmas \ Bendroji  informacija \ Kirčiuota forma: komunistkapitalìzmas Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Ypatingasis požymis: pavienis Pateikta: 2013 10 17. Atnaujinta: 2014 02 01. \ Reikšmė ir vartosena \ Apibrėžtis: komunizmo ir kapitalizmo samplaika ekonomikoje. Vartojimo sritis: verslas Funkcinis atspalvis: laisvasis stilius Ekspresinis atspalvis: ironiškasis Vartosenos pavyzdys: Komunistkapitalizmas [antraštė]Lietuvos ekonomika yra kažkoks socialistinio komunistinio kapitalizmo darinys. Socializme visi turėtų viskuo dalintis. Komunizme visi turėtų turėti visko po vienodai. Siekiant kapitalistinės santvarkos, turėtų būti skatinamas verslas. Dažnai, kaip, pavyzdžiui, Šveicarijoje ar Skandinavijoje, kapitalizmas anksčiau ar vėliau stipriai suplakamas su socializmu. Verslas skatinamas, tačiau turtingieji privalo dalintis savo pinigais. Tai yra natūralu ir žmogiška. Lietuvoje tuo tarpu viskas vyksta labai keistai. Sugriovėm komunizmą, lyg ir nusprendėme tapti kapitalistine šalimi. Pradėjome statyti kapitalizmą, auginti verslus ir verslininkus, kurti visam tam palankią terpę. [...] prie paliegusio laukinio kapitalizmo ir neaiškaus socializmo mišinio prisidėjo ir komunizmas. Populistinės partijos pradėjo visus įtikinėti, jog kiekvienas nusipelno tiek, kiek nori nusipelnyti, nepaisant to, kiek dirba ar kažko sukuria. Šaltinis: alfa.lt Šaltinio rūšis: internetinė žiniasklaida Metai: 2013 Kita metrika: 10 17. Naujažodį pavartojo: Tautvydas Marčiulaitis Pavyzdį pateikė: Rita M.

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”